Điều khoản bảo mật

Chính sách Bảo mật giải thích về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn cũng như các lựa chọn của bạn về dữ liệu cá nhân được sử dụng. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư cũng như bảo mật dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn gọi điện thoại, khi truy cập trang web và các trang mạng xã hội của chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các phần mềm hoặc đặt phòng. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ an toàn các dữ liệu và tuân thủ luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.

Vui lòng đọc kỹ về chính sách bảo mật trước khi sử dụng website của chúng tôi. Website có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Aravinda Resort không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các trang web này. Nếu bạn truy cập các trang web đó từ trang web của chúng tôi, bạn nên nghiên cứu chính sách bảo mật của các trang web đó để có thể hiểu về cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Thông tin cá nhân

  • Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email…  
  • Khi khai báo thông tin cá nhân, Quý khách cần đảm bảo mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp, Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
  • Chúng tôi sử dụng các thông tin Quý khách cung cấp để xử lý Đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ, thông tin về Sản phẩm, và các thông tin khác theo yêu cầu của Quý khách. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; cải thiện bố cục, nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.
  • Bạn sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về sản phẩm, bản tin... Nếu bạn không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho bạn. Trong vòng 7 ngày nhận chỉ dẫn của bạn, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin.

Bảo mật

  • Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý khách theo các nội dung quy định tại "Chính sách bảo mật" này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.

Cam kết

  • Chúng tôi bảo đảm với các Quý khách rằng Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách chỉ trừ khi Quý khách tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.
  • Khi Quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc Quý khách biết rõ ràng Chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và Chúng tôi đã được Quý khách chấp thuận về việc sử dụng những dữ liệu đó

Thay đổi thông tin và chính sách bảo mật

  • Những thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ vô thời hạn, bất cứ thời điểm nào Quý khách cũng có thể chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình.
  • Nội dung của "Chính sách bảo mật" này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian "Cập nhật lần cuối".