Cơ hội nghề nghiệp

Liên hệ

Phòng Nhân sự - Ms. My Linh HOA

Số điện thoại: (+84)  868 896 885

Email: [email protected]

Hồ sơ ứng tuyển (gồm CV và sơ yếu lý lịch có công chứng địa phương).

Corporate Sales Manager

Corporate Sales Manager 1

... Xem thêm

Kitchen Staff (M/F)

House keeping assistant